17.12.2020року відбулося відкрите теоретичне заняття у викладача Шимон Л.М. з предмету “Медсестринство в неврології” в 45 групі відділення “Сестринська справа”.Тема лекції: “Порушення мозкового кровообігу. Об’ємні процеси ЦНС. Травми головного та спинного мозку”